(NLĐO)- Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp. Tôi muốn hỏi nếu những ngày nghỉ lễ nhằm vào thứ 7, chủ nhật và nhà nước cho nghỉ bù vào các ngày kế tiếp như thứ 2, thứ 3, vậy cán bộ viên chức trực vào ngày lễ và ngày nghỉ bù được trả bao nhiêu phần trăm tiền làm thêm giờ? (thanhkim1976@gmail.com)