(NLĐO)- Công ty tôi không theo dõi phép hàng tháng mà đến cuối năm mới hoàn trả cho nhân viên. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc nếu nhân viên nghỉ thì bị trừ nguyên lương (lương theo thỏa thuận bao gồm lương ghi trong HĐLĐ và lương phụ cấp) nhưng đến cuối năm chi tiền phép thì công ty chỉ trả lương theo hợp đồng. Xin cho hỏi công ty giải quyết phép năm như vậy có đúng pháp luật không? Nếu muốn kiện thì người lao động cần những thủ tục gì? (Nguyễn Thị Thanh Tâm, Q.1)