Tôi đang tìm kiếm thông tin về giá đất nhưng đa số trên mạng chỉ có giá đất ở TPHCM và một số khu vực khác nhưng không có ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tôi muốn hỏi đất ở khu vực Huyện Đất Đỏ căn cứ vào đâu để tính giá? Và giá hiện nay ở khu vực đó là bao nhiêu (đất thuộc khu vực nông thôn).