(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Thanh Ngọc (ngocha979@...) đang công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, được bổ nhiệm kế toán trưởng hưởng phụ cấp 0,6 (0,5+0,1). Tuy nhiên, mức phụ cấp của trưởng phòng tại đơn vị ông Ngọc đang công tác là 0,65. Ông Ngọc muốn được biết mức phụ cấp ông đang hưởng có đúng không?