- Hỏi: Xin hướng dẫn cách tính cân nặng nên có? Như Anh (Hà Nội)