Làm thế nào để tham gia Xưởng thời trang? - đó là băn khoăn của rất nhiều các khán giả trẻ gửi tới chương trình trong thời gian vừa qua.