ND-Gần ba tháng nay, trên địa bàn xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã có sự thay đổi lớn trong cách thức tổ chức tang lễ, theo hướng văn minh, gọn nhẹ. Sự việc này đang được sự chú ý, hoan nghênh của nhiều người dân không chỉ ở huyện Lạng Giang, mà còn ở nhiều nơi khác trong tỉnh.