Nếu đã hoặc sắp có chiếc iPhone 5S, có thể bạn đã biết về tính năng Touch ID mới của Apple, được tích hợp vào nút Home của iPhone 5S. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chưa cài đặt nó, bài viết sau sẽ hướng dẫn cách làm và khi nào bạn sẽ phải dùng passcode trở lại.