Có thể nói Pudge the Butcher là một trong những hero khó nhất để có thể chơi một cách hiệu quả, nhưng cũng là một hero đáng để chơi nhất với skill Hook đòi hỏi trí tuệ, phán đoán và kỹ năng tập luyện, thậm chí là cả may mắn.