Tôi có nhiều nốt ruồi trên cơ thể, có cả nốt ruồi đen và nốt ruồi son. Hiện nay, các nốt ruồi của tôi không có gì bất thường, không ngứa, không loét nhưng tôi nghe nói nốt ruồi có thể trở thành ung thư. Xin quý báo cho biết cách nhận biết dấu hiệu nốt ruồi bị ác tính hóa và biện pháp phòng ngừa?