- Thông tin vàng SJC bị làm giả, làm nhái khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, các phân tích của chuyên gia cho thấy, người dân chưa nhận thức rõ giá trị của vàng, chưa biết cách phân biệt vàng giả, nhái, thậm chí chưa một lần đưa vàng đi kiểm nghiệm.