(24h) - Không giống như phụ nữ, đàn ông khi yêu thường biết giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.