Chào Bác sĩ, xin Bác sĩ tư vấn dùm bé 12 tháng,đi cầu ngày 1 lần nhưng có lẫn rau, thịt... của ngày hôm trước ăn chưa tiêu hết (bị khoảng 1 tuần).