Không có gì đáng sợ hơn việc ngồi trong bốn bức tường, đếm thời gian được sống nên đa số tử tù thường tìm một việc gì đó khỏa lấp hoặc ru ngủ ý thức. Sợ hãi, sám hối là những tâm trạng thường thấy ở những kẻ từng gây nên tội lỗi không thể tha thứ được.