Lời nhắn ở hộp thư thoại có thể vô cùng đơn giản nếu là bạn bè hoặc người thân, không cần theo quy chuẩn nào cả. Nhưng với đối tác hay những mối quan hệ không phải là thân mật, chúng ta cũng cần có một vài nguyên tắc nhất định các bạn ạ.