Tôi đi du lịch lên Lào Cai, thấy người dân vùng này có dùng hoa tam thất hãm nước uống. Xin cho biết tác dụng và cách dùng của loại hoa này? (Hoàng Thắng - Ba Đình, Hà Nội)