(VTV Online) - Đối với những bệnh nhân hen phế quản, việc sử dụng thuốc xịt trong điều trị rất phổ biến và hiệu quả.