(TNO) Để chụp lại màn hình trên chiếc máy tính bảng Nexus 7 của Google, người dùng có thể thực hiện theo cách sau: