Tại TP HCM, nhu cầu sở hữu một điện thoại iPhone 3G và 3GS không ít.