Những bộ chăn - ga - gối quilting thường được bán sẵn với giá đắt. Thực ra bạn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách chần bông dễ dàng để này có được đồ quilt thật đẹp!