(ICTPress) - Windows 8 quá mới và khác biệt, nhiều người sử dụng không chắc liệu họ muốn từ bỏ Windows 7 để dùng phiên bản mới. Nhưng có cách để dùng cả 2 cùng lúc. Và có một khả năng để bạn cài đặt Windows 8 trên cùng máy tính.