Khi bổ sung các loại vitamin tổng hợp bạn cần hết sức chú ý vì nếu bổ sung quá liều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.