Hàng loạt các ứng dụng được cập nhật để phù hợp với độ phân giải màn hình 640x1136 pixel trên iPhone 5.