(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Minh (mr.minh70@...) tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn học, làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, có đóng BHXH tại 1 trường đại học công lập được 8 năm. Nay nhà trường tổ chức tuyển dụng vào biên chế đúng vị trí công việc ông Minh đang đảm nhiệm.