(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hải (nguyenhai195963@...) hỏi: Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập. Vừa qua cơ quan tôi phải giải thể, nhưng đơn vị chủ quản không bố trí được việc làm cho người lao động. Vậy tôi có phải làm đơn thôi việc theo nguyện vọng không? Khi thôi việc tôi được quyền lợi gì?