Do đặc thù là trường trong lực lượng công an nhân dân, nên Học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân sẽ chỉ công bố điểm của những thí sinh không trúng tuyển lên mạng.