(Dân trí) - Ngay sau khi công bố điểm thi, nhiều trường ĐH ở TPHCM đã thông báo thời điểm nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh 2009. Một số trường đã bắt đầu nhận đơn từ cuối tháng 7/2009.