(VnMedia) - Vụ gia đình hiệu vàng Ngọc Bích tại Bắc Giang bị sát hại, có một chi tiết mà khiến những người dùng dịch vụ viễn thông quan tâm đó là khi bé Bích con của chủ nhà tìm cách bấm gọi bằng di động đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không thành. Qua đây, nhiều người mới chợt giật mình, không biết Việt Nam có những số điện thoại khẩn cấp nào? Và khi cần thì gọi làm sao?