(HNMO) – 19 đội nhảy của Hà Nội đã có một buổi thể hiện tài năng trong sân chơi Move it 2012. Đây là dự án của Ban Chương Trình & Hỗ trợ Sự Kiện – HSV ĐH Kinh Tế Quốc Dân (N-events) tổ chức.