GiadinhNet - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, sẽ không cắt điện từ 0h đến 24h ngày 19/8 và từ 0h ngày 1/9 đến 24h ngày 3/9 đảm bảo cung cấp điện phục vụ các ngày lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9.