(ANTĐ) - Sự chào hỏi đầu năm mới là cách thể hiện sự vui mừng, thân thiện với nhau. Tuy nhiên, cách chào hỏi của các dân tộc trên thế giới mỗi nước mỗi khác và mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Cửa sổ văn hóa xin giới thiệu cùng bạn đọc một số "kiểu" chào độc đáo của các dân tộc trên thế giới.