(Dân trí) - Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang tìm đến các nhà thiết kế phương Tây như một sự bổ khuyết trên con đường chinh phục thị trường thế giới.