Trong phần cuối này bài hướng dẫn sẽ tập trung chỉ ra những góc bắn xuyên tường trong hai vị trí hẹp rất quen thuộc là "Nhà hoa" và "Nhà con tin" của Counter Strike 1.6.