Có thể nói đối với hầu hết các game thủ đến với Counter Strike từ thời đấu Lan còn thịnh hành có lẽ map cs_Italy đã trở nên quá quen thuộc.