(VOV) - Tại Cao Bằng có 50 dự án phi Chính phủ với tổng trị giá 120 tỷ đồng đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.