Quang QĐND Online - Sáng nay 1-3, các đơn vị toàn quân đã hồ hởi ra quân huấn luyện năm 2013. Do làm tốt công tác chuẩn bị, nên các đơn vị đã hoàn thành mọi công tác bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ ngày đầu…