(VOV)-Hơn 100 HTX, doanh nghiệp sản xuất phía Nam đã gặp gỡ kết nối với các doanh nghiệp, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị tại TPHCM.