(Chinhphu.vn) - Hôm nay 11/12, Đoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác, dâng hương kính cẩn tưởng niệm Người tại Khu di tích trong Phủ Chủ tịch.