(Chinhphu.vn) - Các địa phương hiện đang cấp bách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trên gia súc và dịch cúm gia cầm.