Thép SeAH Việt Nam dẫn đầu thị phần ống thép nước ta với 14,1%, tiếp đến là Hòa Phát với 12,8% và Hữu Liên Á Châu 12,1%. Các “đại gia” ngành thép Việt Nam: Phần 1 - Thép xây dựng Các “Đại gia” xuất khẩu thủy sản Việt Nam