(NLĐO)- Tôi làm việc cho công ty A được 4 năm, có đóng BHXH. Tôi chuyển qua công ty B được 2 năm, cũng có đóng BHXH. Sau đó tôi xin nghỉ việc. Cho hỏi những quyền lợi tôi được hưởng sau khi nghỉ việc”. Xuan Minh (mxuanvac@yahoo.com.vn)