(VOV) - Brazil gặp Tây Ban Nha và “Đại bàng xanh Châu Phi” Nigieria gặp Pháp