Tiin.vn – Tiết lộ này khiến nhiều người yêu âm nhạc mất dần niềm tin vào tính trung thực của những thành tích mà các nghệ sĩ K-Pop đạt được.