Thành phố Hà Nội hiện có 577 ban thanh tra nhân dân (TTND), trong đó có 120 ban TTND kiêm giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ). Năm 2011 đã phát hiện 1978 vụ việc, giúp chính quyền và các cơ quan chức năng xử lý nhiều cán bộ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước 9,7 tỷ đồng và 17.542m2 đất. Tuy nhiên, hoạt động của các ban TTND và ban GSĐTCCĐ sẽ hiệu quả hơn nếu có những chế tài cụ thể.