Eun Jung T-ara, Jessica SNSD và Kim Hyung Joon đều có những cảnh giường chiếu nóng bỏng trong phim mới.