Trở lại với dự án âm nhạc mới, nhiều người cho rằng cô cũng sở hữu chiếc "mũi mới" nhờ dao kéo.