(Phunutoday)- 4 mối tình đi qua 17 năm yêu đương đã dệt nên một Thu Minh của ngày hôm nay về cả cách sống lẫn cách hát.