(Dân Việt) - “Mình trước đến giờ làm gì cũng vì “máu”. Mình máu lửa trên sân khấu thì mình hát, máu lửa kinh doanh thì mở quán cà phê... Và giờ, mình lại “máu” truyền lại những gì mình có được trên sân khấu cho thế hệ trẻ”.