(Người nổi tiếng) - Ngẫu nhiên mà tác giả Kiên Giang Hà Huy Hà đặt cho Phương Dung mỹ danh “Con nhạn trắng Gò Công” đăng trên báo, để chỉ hình ảnh Phương Dung trong chiếc áo dài trắng thành danh trên sân khấu với lao động nghệ thuật không mệt mỏi.