(Lang sao) - Trên facebook của ca sĩ này ghi rõ dòng chữ 'engaged to NaSon Nguyen' (Đã đính hôn với NaSon Nguyen).